Το σύστημα μελέτης time2learn αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης των μαθητών Α-βάθμιας & Β-βάθμιας στο σπίτι. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στη σύγχρονη ψηφιακή διδασκαλία, αποτελείται από ένα πρωτοποριακό συνδυασμό παροχής πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και ζωντανής υποστήριξης από εκπαιδευτικούς.
Εκπαιδευτικό υλικό
Στο μάθημα της Χημείας Γ’ Γυμνασίου θα βρείτε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό τόσο για το βιβλίο όσο και για το τετράδιο εργασιών. Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχει θεωρία, δραστηριότητες, επιπλέον ασκήσεις καθώς και υποδειγματικές απαντήσεις στις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου και του τετραδίου εργασιών. Ανά κεφάλαιο υπάρχουν διαδραστικά τεστ αξιολόγησης για περαιτέρω εμβάθυνση της ύλης.
Υπηρεσία ζωντανής εκπαιδευτικής στήριξης από καθηγητές
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος μελέτης time2learn, είναι η υπηρεσία ζωντανής εκπαιδευτικής στήριξης από εκπαιδευτικούς. Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι, απαιτηθεί βοήθεια από καθηγητή/δάσκαλο, με το πάτημα ενός κουμπιού, ένας έμπειρος εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας είναι "ψηφιακά" δίπλα στο μαθητή, για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Η υπηρεσία διατίθεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 17:00-21:00, και περιλαμβάνει μέχρι και 2 ώρες εξατομικευμένης ζωντανής διδασκαλίας για κάθε μήνα που διαρκεί η συνδρομή.
Το σύστημα μελέτης time2learn αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη εκπαιδευτική στήριξη ενός μαθητή στο σπίτι, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη μορφή εκπαιδευτικής βοήθειας.
Τιμή: Από: 16,80 €/μήνα
<< Πίσω