Με το διαδραστικό e-book της Γλώσσας, ο μαθητής βρίσκεται στο ψηφιακό σχολείο του 21ου αιώνα, συμπληρώνει τη γνώση που αποκτά στο σχολείο και μαθαίνει να μελετά μόνος του ευχάριστα και αποδοτικά. Γνωρίζει τη σωστή χρήση του υπολογιστή σ’ ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον στο διαδίκτυο και από παθητικός δέκτης, γίνεται ενεργός συμμέτοχος στην κατάκτηση της γνώσης.

Τι περιέχει κάθε εκπαιδευτικό e-book;

e-γλώσσα: +600 οθόνες-σελίδες με όλα τα σχολικά κείμενα (μάθημα προς μάθημα) και την ανάγνωσή τους, εντυπωσιακή εικονογράφηση, διδασκαλία της γραμματικής με +60 βίντεο και +350 διαδραστικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, φύλλα εργασίας για τα γράμματα, λεξιλόγιο κ.ά.

Οι οθόνες των αποτελεσμάτων (αναφορά προόδου) στο τέλος κάθε μαθήματος και οι ευρηματικές επιβραβεύσεις για κάθε σωστή απάντηση, προτρέπουν τον μαθητή να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Το ηλεκτρονικό μάθημα για τη Γλώσσα της ΣΤ΄ Δημοτικού περιέχει:
• τα κείμενα των σχολικών βιβλίων
• την ανάγνωση των σχολικών κειμένων
• τις άγνωστες λέξεις των σχολικών κειμένων
• τη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων με βίντεο
• τη νοηματική επεξεργασία
• τη θεωρία των γραμματικών φαινομένων κατά μάθημα
• παράλληλα κείμενα
• ανεπτυγμένα θέματα παραγωγής γραπτού λόγου
• εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
• διαδραστικές γλωσσικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, κατανόησης και εμπέδωσης κάθε μαθήματος
Διάρκεια άδειας: 365 ημέρες

Τιμή: 21,90 €
<< Πίσω