Ε' Δημοτικού
Οι δραστηριότητες που προτείνουμε έχουν άμεση σχέση με την ύλη των μαθημάτων και ακολουθούν τη σειρά του βιβλίου. Μέσα από αυτές το παιδί θα έχει την ευκαιρία να θέσει και να πετύχει τους δικούς του προσωπικούς στόχους, να ανακαλύψει δραστηριότητες που θα του δώσουν χαρά και ικανοποίηση, ενώ παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του.
• Γλώσσα
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Γεωγραφία
• Ιστορία
• Θρησκευτικά
Περιλαμβάνοντα όλα τα κεφάλαια κάθε μαθήματος και ανάλογα με τις απαιτήσεις τους περιέχουν:
On-line βίντεο / Αλληλεπιδραστικά κουίζ / Φύλλα εργασίας / Εξωτερικές συνδέσεις και παραπομπές σε όλα τα σχολικά βιβλία και τα διαθέσιμα λογισμικά των μαθημάτων.


Μάθετε περισσότερα >>
 
Τιμή: 65,00 €
 
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)
Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής για παιδιά Δημοτικού σχολείου ICT-Schoolessons:
• Αποτελείται από 2 επίπεδα που καλύπτουν τις 6 τάξεις του Δημοτικού σχολείου.
• Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (νέο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής).
• Βασίζεται σε εκπαιδευτικά πρότυπα μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
• Εξυπηρετεί απόλυτα την ανάγκη που έχει κάθε παιδί στην εποχή μας για εξοικείωση με τους υπολογιστές, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών.
Οι θεματικές ενότητες μαθημάτων, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε:
1. Κάθε ηλικιακή ομάδα να εκπαιδεύεται στη χρήση του υπολογιστή, σύμφωνα με την αντίληψη και τις ικανότητες που διαθέτουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία.
2. Να καλύπτονται οι βασικοί άξονες:
• Γενικές γνώσεις
• Γνωρίζω, δημιουργώ και εκφράζομαι με τις ΤΠΕ
• Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ
• Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ


Μάθετε περισσότερα >>
 
Τιμή: 40,00 €